“Roundtable: Sensory history – A new hermeneutics for historical enquiry?”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Eng22-1008, vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Philip Hahn, Tübingen universitet
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Dag Lindström
  • Seminarium

Philip Hahn, Tübingens universitet, leder en seminariediskussion kring följande texter som finns tillgängliga via Medarbetarportalen:
David Howes and Constance Classen, Ways of Sensing: Understanding the Senses in Society (Abingdon and New York, 2014), pp. 1-13 (Introduction) and pp. 65-92 (Chapter 3: The politics of perception).