ENES 104: Mikael Males, Oslo

  • Datum: –19.45
  • Plats: Föreläsningssalen, Arkivcentrum von Kramers allé 19
  • Föreläsare: Mikael Males
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Vem diktade Völuspá?

Postseminarium.