ENES 103: Charlotte Hedenstierna-Jonsson, Uppsala/Stockholm

  • Datum: –19.45
  • Plats: Föreläsningssalen, Arkivcentrum von Kramers allé 19
  • Föreläsare: Charlotte Hedenstierna-Jonsson
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Kvinnor och krig under vikingatiden.

Postseminarium.