‘Dose kaputt komplett’. Transient multilingual communities on the production floor of a metal foundry in the Dutch-German border area.

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Daan Hovens
  • Arrangör: Tyska seminariet och MODIS
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

M.A. Daan Hovens, Maastrich University (språk: engelska): ‘Dose kaputt komplett’. Transient multilingual communities on the production floor of a metal foundry in the Dutch-German border area.
(Samarrangemang med MODIS)