STS-seminarium: ”Stadsplaneringen och restaurangnäringen i Stockholm 1928-1999”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Martin Söderhäll
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Ventilering av kapitel ur doktorsavhandling, underlag kan rekvireras från författaren Martin.Soderhall@ekhist.uu.se