Högre seminariet:

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Gabriel Söderberg
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

titel meddelas senare