Högre seminariet: "The Swedish Transition to Economic Equality 1862–1970: Some Preliminary Estimates of the Income Distribution Around 1900 Using Social Tables and New Micro Data".

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Jakob Molinder, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Jakob Molinder presenterar ett papper från sitt projekt med Erik Bengtsson, Lunds universitet och Svante Prado, Göteborgs universitet.