STS-seminarium: "Värdering som social praktik"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Claes-Fredrik Helgesson, CIRCUS (The Centre for Integrated Research on Culture and Society), Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium