Högre seminarium: Josefin Devine, Kristina Neumüller, Elin Pihl, Svante Strandberg och Mats Wahlberg:

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Serierna Sveriges ortnamn och Övre Norrlands ortnamn. Lägesrapporter och diskussion kring det pågående arbetet.