Högre seminarium: Simon Karlin Björk

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Föreläsare: Simon Karlin björk
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Hemmarö, Raggarö, Pelarne m.fl. Svårtolkade exempel bland de nordiska -arna(r)-namnen.