Internationella GIS-dagen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikums bibliotek Digitala bibliotekslabbet
  • Föreläsare: Forskare från Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Föreläsning

Kom till Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikum och lyssna till flera korta föredrag om aktuell forskning med anknytning till GIS (geografiska informationssystem).

Arrangörer är UpGIS (Nätverk för GIS inom Uppsala universitet) och Uppsala universitetsbibliotek.

Föredragshållare:

Anders Hast, Institutionen för informationsteknologi: "Stereovisualisering av historiska flygfoton i GeoMemories projektet"

Karolina Andersdotter, Uppsala universitetsbibliotek: "Spatial analys av C-salen: en mycket lokal tillämpning av GIS" OBS! INSTÄLLT PGA SJUKDOM.

Rune Rattenborg, Institutionen för lingvistik och filologi: "Mapping Cuneiform Texts: 3,000 Years of History in GIS"

Göran Adelsköld, planeringsavdelningen, SLU: "SLU:s öppna data om naturresurser och miljö"

Marina Toger, Kulturgeografiska institutionen: "Geo-sensing tourist behaviour in Gotland"

GIS (geografiskt informationssystem) är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Den internationella GIS-dagen är en global händelse. Organisationer över hela världen som använder GIS, eller är intresserade av GIS, deltar genom att hålla eller sponsra olika evenemang: www.gisday.com

Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp!

Internationella GIS-dagen