Text-, interaktions- och diskurskollokviet: Karin Idevall Hagren

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Karin Idevall Hagren
  • Kontaktperson: Karin Idevall Hagren
  • Seminarium

Presentation av pågående projekt om hur svenskhet har konstruerats i Svenska Turistföreningens årsskrift 1896-2013.

På seminariet presenteras och diskuteras preliminära resultat från ett pågående postdok-projekt.

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier (TID). Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/