Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända: personal inom skola, elevhälsa, HVBhem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande. Utbildning vänder sig i första hand till personer som inte deltagit i de regionala Rätt att veta!-utbildningar som genomförts under 2017 och 2018.

Läs mer och anmäl dig