Utbildningsdag om SIP

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Sveriges kommuner och landsting
  • Kontaktperson: Viveca Axelsson
  • Utbildning

SKL arrangerar en utbildning för dig som själv ska utbilda andra i samordnad individuell plan, SIP.

Målgrupp: Personal och chefer från primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst, kommunal sjukvård och äldreomsorg. 

Läs mer och anmäl dig här