Disputation: Alex Basu, Ion-crosslinked nanocellulose hydrogels for advanced wound care applications.

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Doktorand: Alex Basu
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Alex Basu
  • Disputation

Doktorand Alex Basu, avdelningen för nanoteknologi. Avhandling: Ion-crosslinked nanocellulose hydrogels for advanced wound care applications. Opponent: Professor Pentti Tengvall, insitutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.