Samāʻ i Kašf al-maḥjūb och Kīmiyā-yi saʿādat- en jämförelse.

  • Datum: –11.45
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Fredrik Bergström, ventilering av kandidatuppsats, opponent: Mahsa Vadie
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium