Minne - representation, reproduktion och makt

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Föreläsare: Hans Ruin
  • Arrangör: Institutionen för ABM i samarbete med forskningsnoden KOM Kunskap, Organisation och Makt.
  • Kontaktperson: Ina-Maria Jansson
  • Seminarium

Välkommen till en eftermiddagsworkshop för doktorander och forskare intresserade av minnesforskning inom humaniora och närliggande ämnen.

Hur förhåller sig ett samhälle till sitt kollektiva minne och hur förvaltas och konstrueras det genom politik, kultur och institutioner? Vilka kopplingar finns mellan minne och makt? Vilken relevans har begrepp som socialt eller politiskt minne för forskning idag? 

Som gästföreläsare på workshopen fungerar prof. Hans Ruin, Södertörns högskola. Ruin är bland annat känd som ledare av det nu avslutade forskningsprojektet HISTCON Tid, Minne, Representation - Ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar. På workshopen diskuteras erfarenheter från projektet men också nyare forskning. Deltagare har möjlighet att kort presentera sin egen forskning och dess relation till minnesbegreppet.

   Anmälan skickas senast 30 oktober till Ina-Maria Jansson ina-maria.jansson@abm.uu.se  Inkludera titel på eventuell forskningspresentation (max 5 minuter).

   Workshopen ordnas av Institutionen för ABM i samarbete med forskningsnoden KOM Kunskap, Organisation och Makt.