Handelsrättsliga seminariet

Dr Marianne Rødvei Aagaard (Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen) inleder seminariet under rubriken "När distributionskedjan brister
– om att återbära prestationer vid avtals ogiltighet"

Diskussionspartner: Professor Christina Ramberg (Stockholms universitet, Juridiska institutionen)

Seminariet hålls på svenska och samtliga deltagare välkomnas efter avslutat seminarium att stanna för en gemensam lunch. Anmälan sker till magnus.strand@fek.uu.se senast den 4 december. Ange eventuella önskemål om särskild kost.

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen