Fifteenth century owners of fifteenth century books: the movement of printed books before the arrival of the press

  • Datum: –12.00
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Daryl Green
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Peter Sjökvist
  • Föreläsning

Öppen föreläsning om spridningen av tryckta böcker under 1400-talet. Den internationellt framstående bibliotekarien Daryl Green är idag bibliotekarie vid Magdalen College (Oxford), medlem av IFLA Rare Books and Special Collections Standing Committee, styrelsemedlem i Oxford Bibliographical Society, och i UNESCO Memory of the World Register Sub-Committee.

Fifteenth century owners of fifteenth century books: the movement of printed books before the arrival of the press