Rätten att få vara dig själv. Reflektioner kring "överskridande könsnormer" i en iransk roman och film

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Mahsa Vadie. Examination av kandidatuppsats. Opponent: Marcus Maafi
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-471 7869
  • Seminarium