Åttiosex röster - ett dygn på Kvinnofridslinjen

Skådespelarna Åsa Forsblad Morrisse och Lolo Elwin från Uppsala stadsteater
läser ur boken ”Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen”.

Välkommen att uppmärksamma FN:s dag för avskaffandet
av våld mot kvinnor tillsammans med Nationellt centrum
för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

25 november lyses byggnader över hela världen upp i orange för att sätta ljus
på frågan om mäns våld mot kvinnor. I ett program på Humanistiska teatern i
Uppsala lyfter vi fram vad de våldsutsatta kvinnor som ringer till Kvinnofridslinjen
har att säga.

Skådespelarna Åsa Forsblad Morrisse och Lolo Elwin från Uppsala stadsteater
läser ur boken ”Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen”.

Vid programmet medverkar Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och
NCK:s chef professor Gun Heimer samt en grupp från ungdomskammarkören
Expecto.