Lance McCracken: "Psychological Treatments in Physical Health"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Lance McCracken, Uppsala universitet: "Psychological Treatments in Physical Health: Where Have We Been and Where Shall We Go?"