Temadag om uigurerna i Centralasien

  • Datum: –15.00
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum Auditorium minus
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för turkiska studier
  • Kontaktperson: Ingvar Svanberg
  • Telefon: 018-4711685
  • Temadag

Uigurerna är ett centralasiatiskt turkfolk. Deras traditionella bosättningsområde omfattar nuvarande Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, men också i Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan. Diasporagrupper finns även i Saudiarabien, Sverige, Turkiet, USA m.fl. länder. Genom forskning och missionsverksamhet finns i Sverige sedan länge ett etablerat intresse för uigurerna och deras språk. Temadagen

Ytterligare information