Ansökarseminarium

Diskussion av ansökningstexter/ansökningsförslag som är preliminärt klara (hela institutionen/UCBH på UCBHs seminarietid)