En kvart över med Ann-Sofie Lönngren: "Djuren i litteraturen"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket
  • Föreläsare: Ann-Sofie Lönngren
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anna Hultén
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Ann-Sofie Lönngren, forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen.

Djuren i litteraturen

Förhållandet mellan människa och djur har alltid varit föremål förundersökningar och diskussion. Dessa studier har dock präglats av antropocentriska utgångspunkter, vilket innebär att de utgått från det mänskliga perspektivet utan att problematisera detta. Just denna mänskliga utgångpunkt i synen på djur studeras idag inom det tvärvetenskapliga fältet human-animal studies, vilket inom litteraturvetenskapen har bildat en särskild falang av ’litterära djurstudier’. Var finns djuren i litteraturen, vad gör de, och hur kan vi förstå deras betydelse bortom centreringen av det ’mänskliga’ inom de humanistiska vetenskaperna? 

Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.

Välkommen!

En kvart över med Ann-Sofie Lönngren: