Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm.

  • Datum:
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning, Arkivcentrum Arkivcentrums föreläsningssal
  • Föreläsare: Staffan Nyström
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Föreläsning