The Library at Leufstabruk - Digital tillgång till ett 1700-talsbibliotek

  • Datum: –18.00
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Peter Sjökvist, Helena Backman och Alex Alsemgeest
  • Arrangör: 1700-talsseminariet, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Presentation av det pågående projektet “The Library of Leufstabruk – Digital tillgång till ett 1700-talsbibliotek” av projektledare Peter Sjökvist (bibliotekarie vid Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvsavdelning) med kollegor. Seminariet sker i samarbete med Uppsala universitetsbibliotek.

På Leufstabruk (Lövstabruk), en timme norr om Uppsala, skapade Charles De Geer entomologen (1720–1778) och hans son Charles De Geer politikern (1747–1805) ett betydande bibliotek i en vacker flygel till huvudbyggnaden. Biblioteket finns fortfarande kvar på sin ursprungliga plats, men ägs och sköts sedan 1986 av Uppsala universitetsbibliotek.

Under presentationen vid 1700-talsseminariet kommer vi att berätta om ett pågående projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, som har till syfte att öka tillgången till detta bibliotek radikalt. Att tillgängliggörandet sker på digital väg är i vår tid en självklarhet. Vi måste likväl hela tiden fundera över varför och hur olika aspekter av boksamlingen på Leufstabruk kan belysas på bästa sätt med olika tekniker och metoder. Arbetet måste vara effektivt, relevant och användarvänligt, samtidigt som bibliotekets säkerhet kan garanteras.

Charles De Geer entomologen växte upp i Utrecht och hade starka band till sitt hemland under hela livet. Holländskt material är således mycket vanligt vid biblioteket, och vårt arbete utförs i samarbete med Koninklijke Bibliotheek, det Nederländska nationalbiblioteket i Haag. Projektets resultat kommer givetvis att vara av intresse för 1700-talsforskare i allmänhet, men även för forskare med snävare intressen, såsom svensk upplysningstid, boksamlande, läsvanor och intellektuella trender inom den svenska adeln under 1700-talet.