Lansering av 2018 års rapport: Digitalt intraprenörskap

Hur ser det digitala intraprenörskapet ut i svenska företag och offentlig verksamhet? Vilka är de digitala projekt som bedrivs och hur initieras de i organisationen? Hur ser det digitala ledarskapet ut? Detta är några av de frågor som besvaras i Intraprenörskapskompassen 2018.

Rapporten syftar till att ta temperaturen på det digitala intraprenörskapet i Sverige och är en del av ett forskningsprojekt som drivs av tre forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Projektet är finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova. I studien ingår svar från 4095 arbetstagare i offentlig och privat sektor, data är insamlat under perioden juni till augusti 2018.

Presentationen följs av en paneldiskussion. Panelen består av: Henrik Byström, Microsoft, Kristofer Klerfalk, Co-creation Health, Peter Eriksson Digitaliseringsminister, MP, Richard Berkling, President Cepac systems, Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, SSL, L och Katrien Vanhaverbeke, SKL.

Anmälan 
Anmälan sker till ikompassen@fek.uu.se
Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Det bjuds på kaffe och förfriskningar.