Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus sal 12:228
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Johan Prytz
  • Seminarium

Johan Prytz och Johanna Ringarp ventilerar texten "Skolämnen, läroböcker och styrning – i snittet mellan offentligt och privat. En studie av läroboksförlagens inflytande på skolreformer under 1900-talet".

Underlag erhålls genom mejl till Johan Prytz