Högre seminarium – Maria Johansson: Ring Kronofogden och få råd. Ett avhandlingsarbete om värdegrund, myndighetsutövning och rådgivning i kundservicesamtal

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Maria Johansson
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Ring Kronofogden och få råd. Ett avhandlingsarbete om värdegrund, myndighetsutövning och rådgivning i kundservicesamtal

På seminariet kommer jag att rapportera från mitt pågående avhandlingsarbete, där jag studerar telefonsamtal till Kronofogdens kundservice. Seminariet kommer att bestå av två delar. Först ger jag en övergripande presentation av projektet med fokus på de teoretiska och metodologiska ramverken: Conversation Analysis (CA) och Membership Categorization Analysis (MCA). Därefter berättar jag om mina erfarenheter av arbetet inför materialinsamlingen, vilket bland annat har inneburit samarbete med myndigheten, noggranna etiska överväganden och en del utmaningar när det kommer till juridik och teknik. Efter båda delarna kommer jag att lämna tid för frågor och diskussion, och jag är tacksam för kommentarer om projektet och råd inför det fortsatta arbetet.