WIP-Seminarium: “Participle clauses as noun-phrase postmodifiers in nineteenth-century English”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Erik Smitterberg
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium