Klass, kön och prestationer på universitetets prestigeprogram

  • Datum: –18.00
  • Plats: Kulturhuset Grand
  • Föreläsare: Anne-Sofie Nyström, forskare vid Centrum för genusvetenskap och Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utvecklingsstudier
  • Webbsida
  • Arrangör: Mångfaldsbyrån Esmeralda och Folkuniversitetet
  • Kontaktperson: Folkuniversitetet Uppsala och Mångfaldsbyrån Esmeralda
  • Föreläsning

Vid terminens sista Mångfaldsfika föreläser Anne-Sofie Nyström om sin studie om män och maskuliniteter på medelklassdominerade utbildningar som rekryterar gymnasieskolans "högpresterare".

Vid terminens sista Mångfaldsfika föreläser Anne-Sofie Nyström, forskare vid Centrum för genusvetenskap och Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet. 

I föredraget "det är förknippat med stor skam att inte prestera": Klass, kön och prestationer på universitetens prestigeprogram, kommer hon att prata om sin studie om män och maskuliniteter på medelklassdominerade utbildningar som rekryterar gymnasieskolans "högpresterare".

Kom gärna lite innan klockan 17.00 så att ni hinner köpa fika innan föredraget börjar!

Mångfaldsfika är en föreläsningsserie som arrangeras av Mångfaldsbyrån Esmeralda och Folkuniversitetet, i samarbete med Grand, Uppsala kommun, Uppsala Universitet samt Uppsala Studentkår. Föreläsningen finansieras av Folkuniversitetsföreningen.

Föreläsningsseriens tema är ojämlikhet i högre utbildning med syftet att uppmärksamma och motverka etnisk och social snedrekrytering till universitet och högskola. Föreläsningarna är kostnadsfria och veganskt fika finns att köpa på plats.