Utbildningsdag om SIP

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Sveriges kommuner och landsting
  • Kontaktperson: SKL
  • Utbildning

SKL arrangerar en utbildning för dig som ska utbilda andra i samordnad individuell plan, SIP.