Våld mot äldre och personer som omfattas av särskild sårbarhet

  • Datum:
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Martina Gavranovic
  • Utbildning

Skaffa dig fördjupad kunskap om våld i nära relation, våld mot äldre och våldsutsatthet och särskild sårbarhet.

Under dagarna kommer du även få ökade kunskaper om socialtjänstens ansvar för målgruppen samt få redskap för att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor. Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter, filmer samt praktiska övningar. Utbildningen omfattar två utbildningstillfällen och erbjuds inom ramen för länsstyrelsen Östergötlands regionala uppdrag.

Läs mer och anmäl dig