Utbildning: Våld i nära relationer som berör äldreomsorg/LSS norra länsdelen – tillfälle 3 och 4

I samverkan med kommuner i norra delen av Örebro län har Länsstyrelsen valt att med hjälp av AMPHI arrangera en utbildning i ämnet. Utbildningen riktar sig till utsedda medarbetare och chefer inom äldreomsorg och LSS i de norra länsdelarna.