Utbildning i motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Kontaktperson: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Syftet med utbildningsdagen är att ge färdigheter i motiverande samtal (MI) i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv.