Disputation, Annika Söderholm

Den 11 januari disputerar Annika Söderholm, Biologi med inriktning mot Strukturbiologi, med sin avhandling:

The Importance of Being Promiscuous - Understanding enzyme function, specificity, and evolution through structure

Opponent: Prof. Dr. Birte Höcker, University of Bayreuth · Department of Biochemistry

Betygsnämndsledmöter: Prof. Britt-Marie Sjöberg, SU; Prof. Günter Schneider, KI; Docent Ylva Ivarsson, UU.