Att möta små barn med svåra livserfarenheter

  • Datum: –16.00
  • Plats: Alvesta
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län
  • Kontaktperson: Susanne Jansson
  • Utbildning

Insatser till små barn med erfarenhet av svåra livshändelser kan göra en avgörande skillnad för deras psykiska hälsa och utveckling. Det är angeläget med ökad kunskap och förbättrade rutiner för att upptäcka, bemöta och behandla utsatta barn.

Dagen riktar sig till dig som i din verksamhet möter barn, dvs personal inom skola och fritid, hälso- och sjukvården, socialtjänst, rättsväsendet samt ideella organisationer.

Läs mer och anmäl dig