Att upptäcka och fråga om våld i Vimmerby

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Utbildning

Länsstyrelsen hälsar dig välkommen till en utbildningsdag om att upptäcka våld och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, t.ex. inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Läs mer och anmäl dig här