Inspirationsföreläsningar om mötesplatser och kreativitet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Zootis-salen
  • Föreläsare: Christian Lauersen, Biblioteks- och borgerservicechef i Roskilde Kommun, Danmark Johan Jansson, Universitetslektor och docent vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Linda Vidlund
  • Föreläsning

Välkommen till inspirationsföreläsning och mingel om mötesplatser och akademin med det omgivande samhället i allmänhet och Campusutveckling på EBC i synnerhet

Två talare kommer att inspirera och samtidigt får de en presentation av projektet om biblioteket som flyttas till nygamla lokaler.

13:15-14:45
Inledning med presentation av projektet samt inspirationsföreläsningar:
Christian Lauersen, Biblioteks- och borgerservicechef i Roskilde Kommun, Danmark. "A Room is not just a Room. The Library as Place and Brand in Higher Education"
Johan Jansson, Universitetslektor och docent vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Christian Lauersens presentation hålls på engelska, övrigt är på svenska.

14:45-16:00
Mingel, bubbel, kaffe och presentation i form av utställning av tankar kring den nya bibliotekslokalen och EBC:s berättelse.
Mingla runt och kom med idéer eller låt dig inspireras.
En mindre utställning visar hur långt vi kommit i projekttankarna.

Anmäl dig här, senast 7 januari.

Varmt välkommen!