Runråd 94. Johan Bollaert: Literacitet och visualitet i Norges medeltida inskrifter

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Johan Bollaert, Universitetet i Oslo
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Literacitet och visualitet i Norges medeltida inskrifter

Undersökningar av det medeltida skriftbruket i Skandinavien baseras generellt på antingen inskrifter med runor eller manuskript.  Däremellan finns det dock ett material som har fått lite uppmärksamhet, nämligen inskrifter med romerska bokstäver. Detta är inte förunderligt i och med att dessa inskrifter aldrig har publicerats som t.ex. har gjorts med runinskrifterna. I det pågående projektet ”Bokstavar mellom runor og manuskript” samlar Elise Kleivane och jag in dessa bokstavsinskrifter.

I detta runråd kommer jag först att presentera en del av det insamlade materialet och dess egenskaper. Vilka typer av inskrifter finns det, i vilken kontext förekommer de, och vet vi något om ristarna? Därefter presenterar jag de första resultaten av min egen undersökning, en jämförelse av visuella element i Norges inskrifter med runor och med Romerska bokstäver. Finns det skillnader i inskrifternas interpunktion, lay-out eller ornamentik?