Neil Walker: "Global Law"

  • Datum: –14.30
  • Plats: Stockholms universitet, Stockholm Center for Commercial Law
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Juridiska institutionen, SU
  • Kontaktperson: Torben Spaak
  • Seminarium

Samseminarium UU/SU i rättsfilosofi

Neil Walker, Regius Professor of Public Law and the Law of Nature and Nations, Edinburg Law School: "Global Law"