Guilherme Marques Pedro: "The Flying Dutchman Asymmetry”

Samseminarium för Högre seminariet i rättsfilosofi och Högre seminariet i praktisk filosofi

Guilherme Marques Pedro, Uppsala universitet: "The Flying Dutchman Asymmetry and the Question of Interaction between Rights”