Kan studiemedel för utlandsstudier vägras med stöd av 1 kap 2 § regeringsformen?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Föreläsare: Hans Göran Åhgren, myndighetschef vid Överklagandenämnden för studiestöd och Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Institutet för utbildningsrätt anordnar seminarium i utbildningsrätt