Erkki Huovinen: "Behagliga musikaliska fantasier"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Prof. Erkki Huovinen, Kungliga musikhögskolan: "Behagliga musikaliska fantasier"

Presentation
Vardagliga musikaliska fantasier - inre ”musiklyssning” när det inte finns några faktiska ljud att höra - har ofta studerats i form av ofrivilliga s.k. ”earworms”, men det kan också handla om frivilliga, medvetet initierade och behagliga upplevelser. Syftet med detta projekt är att synliggöra den vardagliga musikaliska fantasins processer och innehållsliga egenskaper, och att relatera dessa till deltagares individuella personligheter, kognitiva stilar, och andra bakgrundsfaktorer. I ett aktuellt projekt intervjuades 50 musikstudenter med en metod som hjälper intervjupersonen att (åter)uppleva och mer detaljerat utforska vissa utvalda upplevelser. Förutom resultat som relaterar den internt upplevda musiken till andra personliga egenskaper kommer presentationen även att lyfta fram frågor som gäller de psykologiska motiven för internt musiklyssnande: Varför ”lyssnar” vi på musik i våra huvuden?

Erkki Huovinen: