Tommy Kuusela: "Att blottlägga framtiden"

Forskningsseminariet i etnologi

Tommy Kuusela, religionshistoriker, forskare på ISOF: ”Att blottlägga framtiden. Årsgång och andra exempel på folklig divination”


Presentation
Ett tema för terminen är arkiv och samlingar och vi i har för det inledande tillfället bjudit in religionshistorikern och traditionsforskaren Tommy Kuusela som är anställd vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Han kommer att presentera ett projekt om folklig spådom, exempelvis i form av så kallad ”årsgång”. Det håller på att utvecklas med fler publikationer på gång och för läsning har han skickat en publicerad artikel på gång att utvecklas.

Tommys presentation blir på svenska, men artikeln är på engelska. Alla som är mer bekväma med engelska är som vanligt välkomna att fråga och kommentera på engelska

Tommy Kuusela skriver: "Ämnet blir då 'Att blottlägga framtidens hemligheter: årsgång och andra exempel på folklig spådom'. Jag har dels skrivit en artikel om årsgång och sen har jag fått medel av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för att samla in mer material i Lund, något jag ska göra i mars. Den nya artikeln ska in i en antologi, med bidrag från en konferens jag var på förra året i Oxford, och ges ut i serien Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic. Dessvärre dröjer det nog innan den ser dagens ljus. Akademiska böcker har en förmåga att dra ut på tiden. Jag ser därför fram mot alla infallsvinklar som jag kan få under seminariet."

Vi hoppas på en givande termin med skilda perspektiv på arkiv, minnen och forskningsmaterial: Hur de förvaltas, förnyas och återbrukas på ett fruktbart sätt.