Charlotte Hyltén-Cavallius och Lotta Fernstål: "Antiziganismen och samlingarna"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028; Campus Gotland, E48 (video)
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ella Johansson, Owe Ronström
  • Seminarium

Forskningsseminariet i etnologi

Etnologen Charlotte Hyltén Cavallius, Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, och arkeologen Lotta Fernstål, Statens Historiska Museer, presenterar sitt forskningsprojekt ”Antiziganismen och samlingarna kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet"

Seminarium på svenska och engelska