Presentation av Former som formar, en festskrift till Owe Ronström

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028; Campus Gotland, B43 (video)
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Ella Johansson, Owe Ronström
  • Seminarium

Forskningsseminariet i etnologi

Presentation av Former som formar: Musik, kulturarv, öar. Festskrift till Owe Ronström. Läsning och diskussion av festskriftsartikeln "Islands Submerged into the Sea", skriven av Camilla Asplund Ingemark (kan laddas ned nedan).

Ytterligare information

Presentation av Former som formar, en festskrift till Owe Ronström