Fråga om informationssäkerhet

  • Datum: –10.00
  • Plats: Studenttorgets gradäng på plan 0 i Segerstedthuset
  • Arrangör: Säkerhetsavdelningen
  • Kontaktperson: Bo Hiding
  • Telefon: 018-471 78 30
  • Utbildning

Har du frågor som rör informationssäkerhet? Funderar du kanske över dina egna mobila enheter och hur du hanterar dessa på säkrast möjliga sätt? Har du frågor om hur man krypterar e-post eller vad man bör tänka särskilt på inför en tjänsteresa?

Universitetets informationssäkerhetssamordnare kommer att finnas på plats vid studenttorgets gradäng på plan 0 i Segerstedthuset för att svara på dina frågor om sådant som rör informationssäkerhet. Det kan handla om frågor som rör din personliga utrustning och information, men det kan också handla funderingar kring institutionens/avdelningens informationssäkerhetsarbete.

Vi som arbetar som informationssäkerhetssamordnare vid universitetets säkerhetsavdelning ska göra vårt bästa för att svara på dina frågor eller lyssna på dina synpunkter.

Välkomna!