Bridgeland stability conditions and applications II

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Wanmin Liu (Uppsala)
  • Kontaktperson: Maksim Maydanskiy
  • Seminarium